Komory drenażowe OKSY-SC-310  oraz  OKSY-SC-740

 

 PRZEZNACZENIE

Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje brak możliwości odprowadzania ścieków opadowych do cieków wodnych (rowów, potoków, rzek) lub miejskiej czy gminnej kanalizacji burzowej. Komorowy system rozsączający może służyć również do zagospodarowania ścieków bytowo-gospodarczych oczyszczonych przez biologiczne oczyszczalnie ścieków. 


ZASTOSOWANIE

Komory drenażowe SC-310 i SC-740 mogą być montowane pod drogami, parkingami i placami manewrowymi, chodnikami, a także w terenach zielonych, pod murawami stadionów, na terenach rekreacyjnych mieszkalnych, przemysłowych itp. - wszędzie tam, gdzie istnieją ograniczenia przestrzenne i tam, gdzie włączenie dodatkowej ilości wód opadowych do sieci miejskiej jest utrudnione, kosztowne lub wręcz niemożliwe. Posiadają bardzo duże pojemności instalacyjne - od 0,9 m3 do 2,6 m3 wody opadowej. Pozwala to na zagospodarowanie znacznych ilości wód opadowych na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Wysoka wytrzymałość konstrukcyjna - 14,5 tony/oś samochodu - umożliwia stosowanie komór w projektach drogowych.

Komory idealnie wpasowują się w istniejącą infrastrukturę i pozwalają na elastyczne projektowanie.

Komorowy system rozsączania może być montowany nawet przy stosunkowo wysokim poziomie wód gruntowych – min. odległość zwierciadła wody gruntowej od dna komory to tylko 50cm !

 
 

NetVISTOR Zbiorniki retencyjne - OKSYDAN - Gliwice, ul. Łużycka 16