Zbiorniki OKSYD typ PEHD

 

Zbiorniki OKSYD typ PEHD przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych bezciśnieniowych układach kanalizacyjnych montowanych w gruncie poza jezdnią i w pasie drogowym pod jezdnią (w zależności od wykonania), lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.  Produkowane są też wersje wolnostojące do montażu np. na halach technologicznych, lub w komorach (np. pod posadzkami parkingów podziemnych itp.).

W przypadku występowania wód gruntowych i/lub gruntów nienośnych wymagane jest sprawdzenie warunków stateczności.

Zbiorniki OKSYD  typ PEHD wykonane są w postaci poziomego walca w dwuściennym poprzecznie żebrowanym zbiorniku polietylenowym o wysokiej gęstości (PEHD), oraz wysokiej sztywności obwodowej od SN2 do SN8 kN/m2.

Wszystkie elementy wewnętrzne wykonane są z materiałów nie podatnych na korozyjne.

 
 

NetVISTOR Zbiorniki retencyjne - OKSYDAN - Gliwice, ul. Łużycka 16