O Firmie

Firma OKSYDAN będąc całkowicie polskim producentem zajmuje się wykonawstwem, projektowaniem, oraz dostawą urządzeń związanych z ochrona środowiska naturalnego, gospodarką wodno-ściekową oraz podczyszczaniem ścieków. Oferujemy także  pomoc w doborze urządzeń na potrzeby projektów i realizowanych zadań.
Nasze produkty, mimo że są ustandaryzowane, mogą być na życzenie Klienta dostarczone w indywidualnym wykonaniu, w pełnej gamie materiałowej (tworzywa sztuczne, stal, żelbet) z uwzględnieniem specyfiki miejsca oraz pełnionej funkcji.

Posiadamy certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, obejmujący projektowanie, produkcję i dystrybucję urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Zakładowa Kontrola Produkcji i System Oceny Zgodności zapewniają wysoką jakość produkowanych urządzeń.

W trosce o przyszłość naszego środowiska coraz większą uwagę przywiązuje się do jakości odprowadzanych ścieków deszczowych. Stawiając czoło temu problemowi stworzyliśmy szeroką gamę produktów stanowiących nieodzowny element sieci deszczowej. Naszą kadrę tworzą doświadczeni inżynierowie o wieloletnim stażu w branży, oferujący swą pomoc w doborze urządzeń na potrzeby projektów jak i wykonawstwa.

W zależności od wykonania, urządzenia systemowe OKSYDAN mogą być lokalizowane w pasach jezdnych dróg oraz poza nimi, w placach i parkingach jak również w terenach nie obciążonych ruchem komunikacyjnym (w terenach zielonych). Produkujemy także urządzenia przeznaczone do posadowienia w gruntach objętych występowaniem szkód górniczych kat. I-IV dla głębokości posadowienia 10m i więcej.

Firmy OKSYDAN wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez klienta oferuje korzystne warunki handlowe, atrakcyjne rabaty, fachowe doradztwo techniczne, kompleksową pomoc w doborze urządzeń, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu z naszymi biurami w Gliwicach i Rzeszowie.

 

W naszej ofercie znajdują się:

  • SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH,

  • SEPARARY TŁUSZCZU I SKROBI,

  • OSADNIKI ZAWIESIN MINERALNYCH,

  • NEUTRALIZATORY ŚCIEKÓW KWAŚNYCH,

  • KLAPY ZWROTNE BURZOWE,

  • REGULATORY PRZEPŁYWU,

  • ZBIORNIKI RETENCYJNE, P.POŻ, MAGAZYNOWE itp,

  • KOMOROWE SYSTEMY ROZSĄCZANIA WÓD DESZCZOWYCH W GRUNCIE (drenaże pojemnościowe),

  • PRZEPOMPOWNIE WODY I ŚCIEKÓW,

  • ODWODNIENIA LINIOWE.

 
 

NetVISTOR Zbiorniki retencyjne - OKSYDAN - Gliwice, ul. Łużycka 16