Kontakt

 

 

OKSYDAN Techniki Ochrony Środowiska

Biuro:

44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16

tel/fax: (32) 778-42-77÷79; (32) 331-00-61

fax: (32) 778-42-38

e-mail:

 

Oddział Rzeszów:

35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a

tel: (17) 861-10-55

fax: (17) 861-39-19

e-mail: 
 
 

NetVISTOR Zbiorniki retencyjne - OKSYDAN - Gliwice, ul. Łużycka 16